Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

KLS spol. s r.o.,

Adresa:
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Tel.: 041-5003196,7

Tel./Fax: 041-5966048

IČO:             30223288
DIČ:             2020445262
IČ DPH:       SK 2020445262

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:  262 0788 248 / 1100

Kontakt
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás…

Ing. Rastislav Kasper
konateľ spoločnosti
tel.:041-596 60 48
mobil: 0907 851 840
obchod@kls-za.sk

Ing. Dušan Kasper
konateľ spoločnosti
tel.:041-596 60 48
mobil: 0915 432 781
obchod1@kls-za.sk

Monika Gašpieriková
ekonomický úsek
tel.:041-500 31 96