Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72  Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku, stoličiek a kresiel

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Predmet zákazky: Nábytok, kancelárske stoličky, kreslá

Sociálna poisťovňa, Ul 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek a kresiel

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11  Žilina, Predmet zákazky: Nábytok a interiérové prvky pre pobočky Prima banka Slovensko, a.s.

IPECON, s.r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina, Predmet zákazky: Kancelársky nábytok

Thyssenkrupp System Engineering GmbH, Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku, stoličiek a   kresiel

Stredoslovenská energetika a.s., pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku, stoličiek a kresiel

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek

ZŠ s MŠ Trnové, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka školského nábytku

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka  24 hod kresiel

Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku, stoličiek a kresiel

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku, stoličiek a kresiel


Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017