Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72  Bratislava. Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku, stoličiek a   kresiel

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Predmet zákazky: Nábytok, kancelárske stoličky, kreslá

Sociálna poisťovňa, Ul 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek a kresiel

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č. 6, 818 06  Bratislava, Predmet zákazky: Nábytok do kancelárií a zasadacích   miestností UK, Nábytok pre vysokoškolské internáty

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25  Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych kresiel, stoličiek, rokovacích   stoličiek

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08  Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych   stoličiek

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná č. 64, 816 11  Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka interiérového vybavenia do regionálneho   centra remesiel v Košiciach

EKOMA design, spol. s r.o., Rožnavská 17, 831 04 Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka nábytok pre Spracovateľské centrum Tatra banky   a.s., Prešov

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek a kresiel

Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka vstavaného nábytku

Kros a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek

KVANT spol. s r.o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Predmet zákazky: Nábytok a stoličky pre UVP ŽU Žilina

Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek

Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava, Predmet zákazky: Dodávka kancelárskych stoličiek

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017