Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava - Dodávka nábytku

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,010 26  Žilina - Nábytok (kancelárske stoličky, kreslá)

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,010 26  Žilina - Nábytok pre ŽU v Žiline

Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen - Dodávka kancelárskeho nábytku

Rok 2014
Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017