Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č.6, 818 06 Bratislava - Nábytok do kancelárií a zasadacích miestností UK

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava - Dodávka nábytku

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina - Nábytok (kancelárske stoličky, kreslá)

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina - Nábytok pre ŽU v Žiline

Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen - Dodávka kancelárskeho nábytku

Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63  Bratislava - Dodávka interiérového vybavenia a kancelárskeho nábytku

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica - Dodávka interiérového vybavenia pre DD a DSS
  Žiar nad Hronom

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina - Dodávka interiérového vybavenia pre DD, DSS Likavka

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina - Dodávka vnútorného vybavenia – nábytok pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok

Materská škola, Stavbárska 4, 01001 Žilina - Detský nábytok

Bratislavská integrovaná doprava a.s., Jašíková 2, 821 03 Bratislava - Nábytok, stoličky

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017