Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2012

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č.6, 818 06  Bratislava - Nábytok do kancelárií a zasadacích miestností UK

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia ekonomiky,  Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok, stoličky

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01  Banská Bystrica - Kancelársky nábytok a kancelárske stoličky

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava - Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre    PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava - Nábytok, osvetlenie a vybavenie interiéru zariadenia   v Kočovciach

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava - Stoličky pre novú budovu FIIT STU v Bratislave

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31  Sliač - Dodávka a montáž interiérového vybavenia a doplnkov do budovy DSS Sliač

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava - Dodávka nábytku

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1,010 26  Žilina - Nábytok (kancelárske stoličky, kreslá)

Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen - Dodávka kancelárskeho nábytku

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017