Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2011

ThyssenKrupp System Engineering GmbH, Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina - Kancelársky nábytok, stoličky

 Volkswagen Slovakia a.s., J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 - Kancelársky nábytok, stoličky

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia ekonomiky, Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok,stoličky

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárokovo námestie č.6, 818 06 Bratislava - Kancelársky nábytok, školský nábytok,   stoličky

Základná škola Hruštín, Školská 55/5, 029 52 Hruštín - Škoský nábytok, školské pomôcky

Materská škôlka Hruštín, Pod brehom 207, 029 52 Hruštín - Detské ihrisko

DR SR pracovisko BB, Hviezdoslavova 19, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok a kovové regále

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Nábytok a kovové regále

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Kovové regále

DR SR pracovisko NR, Damborského 5, 949 01 Nitra -Nábytok

DR SR pracovisko PO, hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Nábytok

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - Nábytok pre internát Veľký Diel. blok F

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - Jedálenský nábytok pre Stravovacie zariadenie Stará Menza

 Materská škôlka, Stavbárska 4, 010 01 Žilina - Detský nábytok

 Mesto Zvolen, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen - kreslá Sobášna sien Zvolenský zámok

 Obec Maršová - Rašov, 013 51 Predmier - Nábytok, stoličky

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017