Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2009

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia ekonomiky, Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok,stoličky

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava - Nábytok, stoličky

Správa zariadení Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava - Nábytok, stoličky

Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina -    stoličky

Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina -    stoličky

Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina - Kovové regále, pódium

DR SR, pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - Nábytok a kovové regále

DR SR pracovisko BB, Hviezdoslavova 19, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok a kovové regále

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Nábytok

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Kovové regále

DR SR pracovisko TT, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava - Nábytok

DR SR pracovisko Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Nábytok

Obec Zbehy, 951 42 Zbehy - Nábytok, stoličky

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017