Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2008

DR SR pracovisko BB, Lazovná 63, 975 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Nábytok

DR SR pracovisko ZA, J.Kráľa 2, 010 01 Žilina - Nábytok

DR SR, pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - Nábytok

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Nábytok

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Kovové regále

DR SR pracovisko TT, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava - Kovové regále

DR SR, pracovisko Nitra, Vodná ul. 33, 950 49 Nitra -    Kovové regále

Krajské riaditeľstvo PZ, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina - Nábytok

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia ekonomiky, Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok,stoličky

Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - stoličky

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava - Nábytok, stoličky

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava -    Nábytok, stoličky

Správa zariadení Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava - Nábytok, stoličky

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 810 05 Bratislava 15 - Nábytok

Obec Zbehy, 951 42 Zbehy - Nábytok, stoličky

ZŠ s MŠ Stráňavy, ul. 1.Čs arm. Zboru, 013 25  Stráňavy - Nábytok, stoličky

Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina -    stoličky

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica - Kovové skrine

Dr. Jochen Trebesch – Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava -   Konferečné sedenie

DIMANO a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 - Nábytok

BUDERUS, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava - Nábytok

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017