Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2007

Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava - Nábytok,stoličky

Agentúra Ministerstva školstva SR, pre štrukturálne fondy EU, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava - Nábytok,stoličky

DR SR pracovisko BB, Lazovná 63, 975 01 Banská Bystrica – Nábytok

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica – Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice – Nábytok

DR SR pracovisko ZA, J.Kráľa 2, 010 01 Žilina - Nábytok, kovové regále

DR SR, pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava – Nábytok

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Nábytok, kovové regále

DR SR pracovisko TT, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava - Nábytok, kovové regále

Krajské riaditeľstvo PZ, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina – Nábytok

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia ekonomiky, Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok, stoličky

Kancelária Prezidenta PZ, Račianska 45, 845 45 Bratislava - Nábytok

Národné personalizačné centrum SE MV SR, Vápencová 1, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava -Nábytok, stoličky

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce PZ MV SR, Vápencová 1, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava -Nábytok, stoličky

Úrad inšpekčnej služby Policajného zboru MV SR, Krížna 44, 821 08 Bratislava - Nábytok, stoličky

Centrum policajného vzdelávania MV SR, Sklabinská 1, 831 01 Bratislava - Nábytok, stoličky

Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie zriadenie, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina – Stoličky

ZŠ s MŠ Stráňavy - Stoličky, lavice

DR SR, pracovisko Nitra, Vodná ul. 33, 950 49 Nitra – Nábytok

DR SR, pracovisko PO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Nábytok, kovové regále

Správa zariadení Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava – Nábytok

Úrad splnomocneňkyne vlády SR pre rómske iniciatívy, Cukrová ul., 813 70 Bratislava - Nábytok, stoličky

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017