Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2006

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica - Kovové skrine

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra - Nábytok

Keramika Soukup SR, s.r.o., Kamenná 45, 010 01 Žilina - Nábytok

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Kovové regále

Súkromné slov.-anglické gymnázium Žilina, Námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina - Stoličky

Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava - Nábytok, stoličky

Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie zriadenie, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - Stoličky

DR SR, pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - Nábytok

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Kovové regále

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Kovové regále

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Nábytok

DR SR, pracovisko Nitra, Vodná ul. 33, 950 49 Nitra - Kovové regále

DR SR, pracovisko Nitra, Vodná ul. 33, 950 49 Nitra - Nábytok

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - Nábytok

DR SR pracovisko BB, Lazovná 63, 975 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Kovové regále

DR SR, pracovisko PO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Nábytok

DR SR, pracovisko PO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Kovové regále

DR SR pracovisko TT, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava - Nábytok

DR SR pracovisko ZA, J.Kráľa 2, 010 01 Žilina - Nábytok

Prezídium HaZZ MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava - Nábytok, stoličky

Slovenský národný archív a štátne archívy v Nitre, Košiciach, Žiline, Prešove, B.Bystrici a ich pobočky - Nábytok, stoličky

Úrad boja proti organizovanej kriminalite PZ, Račianska 45, 831 45 Bratislava - Nábytok, stoličky

Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, Romanova 37, 851 03 Bratislava - Nábytok, stoličky

Sekcia verejnej správy MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava - Nábytok, stoličky

MV SR, SE EO, Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok, stoličky

MV SR, Kancelária Štátneho tajomníka MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Nábytok, stoličky

Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, Romanova 37, 851 03 Bratislava - Nábytok, stoličky

Správa zariadení Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava - Nábytok

URPE, Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

MV SR, Kancelária Štátneho tajomníka MV SR, Drieňová 22, 812 72 Bratislava - Nábytok, stoličky

MV SR, SE EO, Košická 47, 812 72 Bratislava - Nábytok, stoličky

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017