Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2005

Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava - Nábytok, stoličky

Akadémia umenia, J.Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

Apores, s.r.o, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava - Nábytok

Apores, s.r.o, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava - Kovové regále

Žilinská univerzita v Žiline, ÚIaKT, Moyzesova 20, 010 26 Žilina - Nábytok

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Kovové regále

DR SR pracovisko BB, Lazovná 63, 975 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Kovové regále

DR SR pracovisko TT, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava - Nábytok

DR SR pracovisko TT, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava - Kovové regále

DR SR, pracovisko ZA, Námestie A. Hlinku 1, 011 91 Žilina - Nábytok

DR SR, pracovisko Nitra, Vodná ul. 33, 950 49 Nitra - Nábytok

DR SR, pracovisko Nitra, Vodná ul. 33, 950 49 Nitra - Kovové regále

DR SR, pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - Nábytok

DR SR, pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - Kovové regále

DR SR, pracovisko PO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Nábytok

DR SR, pracovisko PO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Kovové regále

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Nábytok

DR SR, pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín - Kovové regále

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - Nábytok

Prešovská univerzita v Prešove, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov - Nábytok, stoličky

Prešovská univerzita v Prešove, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov - Nábytok, stoličky

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, 842 22 Bratislava - Nábytok

Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A 010 01 Žilina - Nábytok, stoličky

Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská 52, 826 45 Bratislava - Nábytok, stoličky

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017