Referencie a realizácie

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Kontaktujte nás

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048
E-mail: obchod@kls-za.sk

Sortiment Certifikáty Úvodná strana Videoprezentácia Vzorová miestnosť

Copyright © 2017 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Referencie
Rok 2002

Akadémia umenia, J.Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

Obecný úrad Stráňavy, Májová 336, 01325 Stráňavy - Nábytok

Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava - Nábytok

Husík a syn, Parková 6, 986 01 Fiľakovo - Nábytok

VF, s.r.o., ul. M.R. Štefánika 9, 010 02 Žilina - Nábytok

Univerzita J. P. Šafárika, Šrobárova 2, 04180 Košice - Nábytok

KR Polic. zboru, ul. 1. Mája 1, 974 86 B. Bystrica - Nábytok

Ministerstvo obrany SR VÚ 9975, Šafárikova 7, 934 01 Levice - Nábytok

Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie a stravovacie zariadenie, 010 54 Žilina - Nábytok

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ( VÚ 9994 Nemšová ) - Kovové regále

Nemocnica s poliklinikou, Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce - Nábytok

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ( VÚ Poprad ) - Kovové regále

DR SR, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica - Nábytok

DR SR pracovisko BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - Nábytok

DR SR pracovisko TT, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava - Nábytok

DR SR pracovisko TN, K dolnej stanici 22, 911 33Trenčín - Nábytok

DR SR pracovisko PO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov - Nábytok

DR SR pracovisko KE, Garbiarska 1, 040 85 Košice - Kancel. regále

Rok 2012 Rok 2004 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2003 Rok 2002 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2018 Rok 2017