Certifikáty
Kontakt
a kontaktný formulár
certifikát environmentálneho inžinierstva ISO 14001:2004

KLS spol. s r.o.,
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina

Tel.: 041-5003196,7
Tel./Fax: 041-5966048

E-mail: obchod@kls-za.sk

Copyright © 2015 kls-za.sk. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť bola založená dňa 13.9.1991 notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Lučenci , pod N 494/91, podľa § 106 n zák.č.103/90 Zb. so sídlom spoločnosti Stráňavy 427. Vzhľadom k tomu, že zakladateľ je drevársky inžinier spoločnosť svoju činnosť vykazovala v oblasti zariaďovania interiérov dodávke a montáži nábytku, predaji nábytku a drevárskych výrobkov. Spoločnosť spolupracuje s 20 výrobnými závodmi na výrobu nábytku, drevárskych výrobkov, kancelárskych stoličiek, drevených stoličiek, kovových regálov, kovového nábytku a kovových doplnkov.  Spoločnosť KLS so svojimi partnerskými závodmi pracuje holdingovým spôsobom. Spoločnosť  vo svojej réžii zabezpečuje prieskum trhu a obchodné aktivity smerujúce ku zariaďovaniu veľkých investičných celkov  a následne kontrolu výrobného procesu po stránke kvalitatívnych a úžitkových vlastností požadovaného partnerské výrobné závody zabezpečujú všetko od technickej prípravy výroby až  po samotnú výrobu požadovaného nábytku. Na dodaný tovar dáva spoločnosť dlhoročnú záruku, pričom garantuje 10 ročný pozáručný servis na dodaný nábytok.


V rámci ponúkaných služieb spoločnosť  poskytuje:

nábytok s dokonalou ergonómiou a dizajnu,

architektonické spracovanie návrhov / vizualizáciu/  podľa požiadavky objednávateľa v programe Arcon 3D,

prerokovanie požiadaviek odberateľa, ich spracovanie do ponuky,

dodanie sériovo vyrábaného nábytku ako i nábytku atypického vyrábaného podľa

požiadavky odberateľa, jeho dodania a kompletnú montáž podľa odsúhlaseného projektu,

doplnkovanie interiérov bielou technikou, trezorovou technikou, drobnými doplnkami,

malé stavebné úpravy,

dodávku a inštaláciu  trezorovej techniky a regálových systémov

dodávku a pokládku podlahových krytín,

výrobu nábytku v rámci pozáručného servisu v trvaní 10 rokov,


Spoločnosť Domino plus, spol. s r.o., od 18.9.2004 zmenila sídlo a v súčasnosti sídli na novej adrese na Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina.

Spoločnosť Domino plus, spol. s r.o., získala od 31.08.2005 certifikát kvality ISO 9001:2000 v oblasti „ Komplexné zariaďovanie a dodávka vybavenia interiérov a  investičných celkov nábytkom, drevárskymi výrobkami a doplnkovým zariadením“.

Z titulu značného množstva spoločností s tým istým názvom Domino a Domino plus podnikajúcich v oblasti predaja nábytku a zariaďovania interiérov a ich častá zameniteľnosť bola dôvodom vrátenia sa k pôvodnému názvu spoločnosti.

Spoločnosť od 10.04.2006 bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina pod pôvodným názvom KLS spol. s r.o. Martina Rázusa č. 9, 010 01 Žilina.

Spoločnosť KLS spol. s r.o., získala od 23.11.2007 certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti „ Komplexné zariaďovanie a dodávka vybavenia interiérov a  investičných celkov nábytkom, drevárskymi výrobkami a doplnkovým zariadením“.

Ponúkaný sortiment nábytku spoločnosť ponúka za ceny výrobných závodov s garanciou vysokej kvality, výborných úžitkových vlastností výrobkov ako i veľmi operatívnej schopnosti prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám potencionálneho partnera. Vzhľadom na širokú škálu kooperujúcich podnikov, prípadné výpadky jedného výrobného závodu je schopná operatívne nahradiť výrobnou kapacitou druhého výrobného závodu.

Ponuka služieb našej spoločnosti
Open jQuery Colorbox onLoad